Letselschade

Binnen het arbeidsrecht is er een bijzondere vorm van schade opgenomen voor ongevallen die op het werk gebeuren of ziekten die een gevolg zijn van blootstelling aan bepaalde stoffen tijdens het werk.

In de wet is opgenomen dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Voor arbeidsongevallen en beroepsziekten geldt dat het bewijs lastig kan zijn. Zo kan de werknemer niet altijd bewijzen dat de klachten het gevolg zijn van het ongeval. Voor de werkgever kan het moeilijk zijn te bewijzen dat hij voldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen door bijvoorbeeld het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Wij kunnen u specialistische hulp bieden op dit bijzondere deelgebied van het recht en met u proberen wij alle hobbels te nemen.

  • mr. Edwin Jonkman