WMO/Huishoudelijke hulp

Heeft de gemeente uw uren huishoudelijke hulp verlaagd en wilt u uw uren terug? Dat kan als uw situatie zich niet heeft gewijzigd. Is uw situatie wel gewijzigd, neemt u dan contact met ons op.
De Centrale Raad van Beroep vond het beleid van de gemeente Utrecht niet goed. 
Uw uren zijn daarom ten onrechte verlaagd. U kunt de gemeente vragen uw oude uren alsnog toe te kennen. Gebruik daarvoor deze brief. De gemeente heeft twee weken de tijd om uw verzoek te beoordelen.
Let wel: na twee weken moet u de gemeente in gebreke stellen. Gebruik daarvoor deze brief. Dan heeft de gemeente nog twee weken extra. Maar daarna moet de gemeente u een dwangsom betalen. Wij vragen u ook om dan contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan namens u beroep instellen bij de rechtbank om de gemeente te dwingen snel een besluit te nemen op straffe van een dwangsom.
Wij kunnen niet garanderen dat u uw oude uren terugkrijgt van de gemeente of dat de gemeente verplicht is de uren zonder onderzoek terug te geven. Daarvoor zijn de zaken juridisch te complex.