Hanno Bos
  • Vreemdelingenrecht
  • Asielrecht
  • Nationaliteitsrecht
  • Bestuursrecht

Hanno Bos begon in 1983 als advocaat in Veenendaal. In 1990 kwam hij als advocaat bij Zumpolle Advocaten werken. Hij is zich gaan specialiseren in het asielrecht en het vreemdelingenrecht. Handig daarbij is dat hij vijf talen spreekt, waaronder Portugees. Hij zet zich daarnaast in voor een betere kwaliteit van de rechtsbijstand aan vluchtelingen.

Wanneer de overheid mensen buitensporig formeel benadert, zijn de gevolgen vaak ingrijpender voor vreemdelingen dan voor Nederlandse staatsburgers. Zij hebben rechtshulp dan nog harder nodig.

  • Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRv)
  • Vereniging voor Asieladvocaten en Juristen (VAJN)
  • Werkgroep Rechtsbijstand aan Vluchtelingen
  • Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)