Jelle Walther
  • Vreemdelingenrecht
  • Sociale Zekerheid
  • Strafrecht

Jelle Walther werkt sinds 2000 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Daarvoor werkte hij bij het Bureau rechtshulp Amsterdam en het Nederlands Centrum Buitenlanders. Hij is gespecialiseerd in (regulier) vreemdelingenrecht, strafrecht en sociaal zekerheidsrecht (WWB).

“Vreemdelingen, verdachten en uitkeringsgerechtigden behoren vaak tot de sociaal kwetsbaarste groepen. Ik vind het een uitdaging om rechtshulp te bieden aan de mensen die dat het hardst nodig hebben.”

  • Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRv)
  • Secretaris van Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
  • Docent vreemdelingenrecht bij de Opleidingen Sociaal Recht (OSR)