Karen Machielsen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Karen Machielsen werkt sinds 1985 als rechtshulpverlener. In 1993 werd zij advocaat. 
Karen behandelt claims tegen arbeidsongeschiktheidsverzekeraars.

“Een verzekeraar die de uitkering staakt, omdat de cliënt niet meer arbeidsongeschikt zou zijn, raakt deze persoon op het meest kwetsbare moment. Naast zorgen over zijn gezondheid en het bedrijf, valt ook nog eens het inkomen weg. Ik wil de cliënt helpen zijn uitkering veilig te stellen, zodat hij weer aan een toekomst kan denken.”

  • Werkgroep Arts en Advocaat (WAA)
  • Landelijke Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)


Uitzending Kassa - Verzekeraars traineren claims arbeidsongeschiktheidsverzekerden
Uitzending Radar radio - Ouderen structureel uitgesloten voor arbeidsongeschiktheidsverzekering
Uitzending Radar - Een AOV verzekering loopt niet altijd tot de pensioengerechtigde leeftijd
Uitzending Radar - Bij arbeidsongeschiktheid keren verzekeraars vaak niet uit
Uitzending Radar - 80% van de zelfstandigen in Nederland heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering
Letsel & Schade 2017 nr.2 - (Mis)communicatie met de AOV-verzekeraar: wie draagt het risico?

www.aovuitkering.nl