Petra Staal
  • Sociaal Zekerheidsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Pensioenrecht

Petra Staal werkt vanaf 2007 bij Zumpolle advocaten. Daarvoor werkte zij als jurist en advocaat bij een vakbond. Petra heeft zich toegelegd op het terrein van arbeid en inkomen. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en het pensioenrecht.

“Een probleem op het terrein van arbeid en inkomen raakt één van de pijlers van het bestaan en kan daarom financiëel en emotioneel ingrijpend zijn. Om tot een bevredigende oplossing te komen is niet alleen specialistische kennis vereist. In iedere specifieke zaak probeer ik in nauw overleg met de cliënt te bekijken wat de gewenste oplossing is en hoe die te bereiken.”

  • Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ)
  • Landelijke Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Publicatie Biltsche Courant - Huishoudelijke hulp is echt hard nodig

Publicatie AD-Utrecht - Huishoudelijke hulp. Oproep om de oude uren te claimen

Editie NL RTL4 - Rechten en plichten bij een uitkering