Bestuursrecht en subsidierecht

Burgers en ondernemers krijgen op verschillende terreinen te maken met de overheid.

De overheid neemt besluiten over allerlei zaken die u aangaan. U kunt bezwaar maken, wanneer u het niet eens met zo’n besluit. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat daarbij onvoldoende rekening is gehouden met uw belangen.

Soms zijn andere middelen effectiever: een klacht indienen bij de betreffende overheidsinstantie, de hulp inroepen van politiek of gemeenteraad of de publiciteit zoeken. Wij helpen u de juiste keuze te maken en staan u bij in een eventuele procedure.

Goede rechtsbijstand komt ook van pas als u uw recht op subsidie wilt laten gelden. Jaarlijks wordt voor miljarden euro’s aan subsidies verstrekt door de overheid. Soms loopt het anders dan verwacht. Dat kan ertoe leiden dat subsidie lager wordt vastgesteld of zelfs volledig wordt teruggevorderd.

  • mr. Bernard de Leest