Vreemdelingen- en asielrecht

Het vreemdelingen- en asielrecht regelt de toegang, het verblijf, inburgering en uitzetting van “niet Nederlanders”.

Mensen uit een ander land kunnen om verschillende redenen een verblijfsvergunning krijgen in Nederland, zoals voor gezinshereniging, studie, werk, een medische behandeling, of als onderdaan van een Europese lidstaat. Wie in eigen land niet veilig is, kan asiel aanvragen.

Welke drempels zijn er voor legaal verblijf van uw buitenlandse partner? Hoe krijgt u een verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning voor uw buitenlandse werknemer? Wat kunt u doen wanneer u hierbij een sanctie krijgt opgelegd? Wat kunt u doen als een visum (kort verblijf) wordt geweigerd of als u de Nederlandse nationaliteit wordt geweigerd (naturalisatie)?

Gespecialiseerde advocaten van Zumpolle Advocaten kunnen u adviseren of bijstaan als u te maken krijgt met het vreemdelingen- of asielrecht.

  • mr. Hanno Bos
  • mr. Jelle Walther

Meer informatie vindt u op de website visumgeweigerd.nl

Het corona virus en migratie