Foto - Bewindvoering en het inschakelen van een advocaat

Bewindvoering en het inschakelen van een advocaat

2021-03-15 | AUTEUR MATTHIJS RUTTEN

 

Eens in de zoveel tijd krijgen wij de vraag of een bewindvoerder toestemming moet hebben van de cliënt dan wel de rechtbank voor het inschakelen van een advocaat. Immers, het inschakelen van een advocaat brengt kosten met zich mee en dat kan het vermogen van de cliënt aantasten.

In artikel 1:441 lid 2 BW staat dat de bewindvoerder toestemming van de cliënt moet hebben voor vermogensrechtelijke handelingen. Als de cliënt weigert, dan kan de bewindvoerder een machtiging vragen van de kantonrechter. Voor normale beheersdaden (handelingen die nodig zijn om het beheer te voeren, Hoge Raad 2012) is geen machtiging nodig. Maar als de handeling daarbuiten valt en het vermogen aantast, dan is er wel toestemming nodig. 

In paragraaf B.9 van de Aanbevelingen meerderjarigenbewind van de LOVCK&T van 2018 staat dat voor incidentele niet beheersmatige uitgaven tot € 1.500,-- geen machtiging hoeft te worden gevraagd.

Noch in de wet, noch in de Aanbevelingen staat dus dat toestemming nodig is voor het inschakelen van een advocaat.  

Sommige rechtbanken hanteren nog richtlijnen voor bewindvoerders. De rechtbank Midden-Nederland hanteert bijvoorbeeld Enige Richtlijnen voor de bewindvoerder. Richtlijnen zijn geen regelgeving in de zin van de wet en zijn dus echt alleen een richtlijn en geen verplichting. 

In art. 5.6. van Enige Richtlijnen voor de bewindvoerder staat:
"Wil de bewindvoerder als eiser in rechte optreden namens de rechthebbende, dan kan hij/zij zich doen machtigen door de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, door de kantonrechter."

Er staat "kan hij/zij zich doen machtigen". Het is dus een 'kan'-bepaling. Juridisch is dit een bevoegdheid en geen verplichting. Dat volgt ook uit de bovenliggende wetgeving. 

Als de kosten niet boven de 1.500,-- incl. btw zullen komen, is er dus geen toestemming nodig.

Dat is eigenlijk in alle gevallen dat er een toevoeging (de subsidie van de Staat voor kosten rechtsbijstand) wordt verleend. Is het een betalende zaak, dan is mijn advies een vaste prijsafspraak te maken met de advocaat of vooraf toestemming te vragen.

Nog een belangrijke terzijde. Als er geprocedeerd moet worden in een civiele zaak (dus tegen een andere partij dan de overheid), dan moet er eigenlijk altijd toestemming worden gevraagd. De reden is het procesrisico. Er is altijd een risico dat de vordering wordt afgewezen. In dat geval wordt de cliënt veroordeeld in de proceskosten. Dat zijn forfaitaire bedragen. Die zullen niet altijd boven de € 1.500,-- uitkomen, vaak niet zelfs. Maar het is van te voren ook niet altijd uit te sluiten dat het wel gebeurd.

Mocht u nog vragen hebben, bel 030-2333248 of mail naar info@zumpolleadvocaten.nl

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN