Foto - Klem in een vechtscheiding

Klem in een vechtscheiding

2022-08-03 | AUTEUR MARLOES STERRENBERG

De positie van kinderen in vechtscheidingen wordt in Hollandse Zaken van Omroep Max pijnlijk duidelijk. Een beeld dat wij als echtscheidingsadvocaten en mediators helaas al te vaak zien.

Zowel als advocaat als in de rol van mediator hebben we oog voor het kind. Waar partijen in een mediation de intentie hebben er samen uit te komen, hoeft dat in een scheiding niet altijd het geval te zijn. Onze rol als advocaat in deze situaties kan groot zijn. Zeker in zaken waar kinderen betrokken zijn begeleiden wij cliënten om te de-escaleren. De kinderen niet te betrekken in de “volwassen zaken” en (al dan niet tussen advocaten) voor het overleg te kiezen. Helaas lukt dit niet altijd. Dan is er meer en gespecialiseerde hulp nodig. In procedures bij de Rechtbank Midden-Nederland kan het uniform hulpaanbod uitkomst bieden. Een verkorte route naar gespecialiseerde en passende hulp met een terugkoppeling naar de rechtspraak. Soms is (een periode van) geen contact tussen ouders nodig om de emoties te laten bedaren en de rust terug te krijgen. Deze interventie komt ook aan bod in de documentaire Klem in een Vechtscheiding. Elke echtscheiding is een andere en er moet steeds weer bekeken worden welke hulp of interventie passend is.

Heeft u vragen, neem contact op met een van onze specialisten.

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN