Foto - Ontslag wegens bewaren gevonden voorwerp

Ontslag wegens bewaren gevonden voorwerp

2020-09-02 | AUTEUR EVA WEIJER

 

In korte tijd zijn er een aantal zaken in het nieuws geweest over werknemers die op staande voet werden ontslagen wegens een relatief klein vergrijp. Zo werd een werknemer van Action ontslagen wegens het stelen van een plastic tasje ter waarde van 3 cent en een werknemer van KLM Catering Services wegens het bijvullen van zijn waterflesje met een flesje bronwater. Voor de werknemer van Action liep het goed af. Voor de werknemer van KLM Catering Services niet. Recent hebben wij ook zo’n zaak behandeld.

Het ging daarbij om een zwakbegaafde werknemer van 60+, die al 15 jaar op basis van een WSW-contract (sociale werkplaats) in een fietsenstalling werkzaam was. Van een sociale werkplaats zou je verwachten dat deze enige soepelheid betracht wanneer een werknemer een fout maakt. Niet deze sociale werkplaats. De werknemer had een plastic telefoonhouder uit de fietsenstalling bij zich gehouden met de intentie deze later aan de eigenaar terug te geven. De werkgever zag dit anders en ontsloeg de werknemer op staande voet.

Omdat er sprake was van ontslag op staande voet had de man geen recht op een uitkering. Hij heeft ons kantoor daarom om hulp gevraagd. De werkgever was niet bereid om het ontslag terug te draaien. Wij zijn daarom een rechtszaak gestart. De rechter oordeelde dat er geen grond was voor ontslag op staande voet, omdat niet vast was komen te staan dat de man de bedoeling had om de telefoonhouder en het bevestigingsstuk te stelen. De rechter oordeelde zelfs dat, ook in het geval wel was komen vast te staan dat de man zich schuldig had gemaakt aan diefstal, er geen grond was voor ontslag op staande voet, omdat het niet om een heel ernstig feit ging. Daarbij woog de rechter mee dat de man zwakbegaafd was (IQ 50-70), op leeftijd was (60+) en mede daardoor een zeer slechte arbeidsmarktpositie had. De rechter heeft het ontslag daarom teruggedraaid. Voor de volledige uitspraak zie: https://lnkd.in/d9v23Ue

Zaak met een staartje… 

Je zou verwachten dat de zaak daarmee klaar was, maar niets was minder waar. Toen de man zijn werkzaamheden in de fietsenstalling wilde hervatten, liet de werkgever hem weten dat dat niet mogelijk was. De werkgever droeg de man op om in de kwekerij te gaan werken.

In een nieuwe procedure hebben wij namens meneer de rechter gevraagd of de werkgever het recht had om de man over te plaatsen naar een andere functie. De rechter gaf aan dat dat niet het geval was. Volgens de rechter had het terugdraaien van het ontslag op staande voet tot gevolg dat de oude situatie van voor het ontslag op staande voet was herleefd. De man was toen werkzaam in de fietsenstalling. De werkgever moest hem daarom opnieuw in de fietsenstalling te werk stellen.

De werkgever heeft gevolg gegeven aan het vonnis en de man weer in de fietsenstalling te werk gesteld. De man werkt nu weer met zeer veel plezier in de fietsenstalling. Hij hoopt daar tot aan zijn pensioen te kunnen blijven werken.

 

Toelichting

De les die uit deze zaak en de zaken tegen Action en KLM Catering Services getrokken kan worden: ook diefstal van zaken van geringe waarde kan tot ontslag op staande voet leiden, mits de diefstal bewezen kan worden en de zwaarte van het vergrijp en de sanctie opwegen tegen de gevolgen voor de werknemer.

 

Meer weten?

Mocht u als werknemer of werkgever met zo’n situatie geconfronteerd worden, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Onze advocaten geven u deskundig en op maat gesneden advies en rechtshulp.

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN