Foto - In overleg de alimentatie vaststellen? Denk aan de valkuilen

In overleg de alimentatie vaststellen? Denk aan de valkuilen

2021-05-04 | AUTEUR TREES PHILIPSEN

 

Uiteraard is het in ieders belang om te proberen in overleg de kinder – en partneralimentatie vast te stellen. Er wordt dan voorkomen dat er een zitting volgt bij de rechtbank en de onderlinge verhoudingen worden niet op scherp gesteld. Het is wel belangrijk dan te begrijpen wat er daarna kan gebeuren als één van de partijen spijt krijgt of als de – financiële – situatie wijzigt. 

 

Wettelijke maatstaven

Als een advocaat/mediator of de rechtbank de alimentatie aan de hand van de financiële gegevens berekent, wordt gebruik gemaakt van de wettelijke maatstaven. Deze maatstaven zijn in richtlijnen vastgelegd en verwerkt in een computerprogramma. In het geval de mediator of advocaat een bedrag berekent kan in overleg van dit bedrag worden afgeweken. In dat geval wordt gesproken van een bewuste afwijking van de wettelijke maatstaven.

 

Kinderalimentatie

Wordt de kinderalimentatie in overleg afgesproken en is het overeengekomen bedrag hoger dan de berekende kinderalimentatie, dan wordt het erg lastig om dit bedrag in de toekomst nog te verlagen, ook al is de financiële situatie inmiddels minder rooskleurig. Er moet sprake zijn van onvoorziene of bijzondere omstandigheden.  Als partijen een kinderalimentatie afspreken die lager is dan het volgens de wettelijke maatstaven berekende bedrag, dan kan dit bedrag altijd later worden aangepast. Dat betekent dus wel dat het met elkaar afgesproken bedrag – ook al zijn de financiële omstandigheden niet anders geworden – ieder moment kan worden gewijzigd. De wijziging kan in overleg, dan wel via een procedure bij de rechtbank. De rechtbank zal altijd de wettelijke maatstaven toepassen.

 

Partneralimentatie

Bij partneralimentatie geldt dat deze doorgaans kan worden gewijzigd als de – financiële - situatie anders is geworden. In het geval de partneralimentatie niet is berekend dan zal dat alsnog kunnen gebeuren. Als in een convenant (overeenkomst bij echtscheiding) een zogenaamd niet-wijzigingsbeding is afgesproken, dan is een wijziging pas mogelijk bij bijzondere omstandigheden.

 

Alimentatieberekening

Bij een overleg over de alimentatie is het dus aan te raden wel altijd de alimentatie te laten berekenen en vervolgens goed na te denken of in overleg van het berekende bedrag wordt afgeweken. Het is belangrijk in een convenant of ouderschapsplan te vermelden wat de financiële omstandigheden op dat moment zijn en bij een afwijking van de wettelijke maatstaven op te nemen waarom dit wordt gedaan. In de toekomst kan er namelijk van alles veranderen waardoor de gemaakte afspraak in een ander licht kan komen te staan. Het is dan goed dat het dan duidelijk is wat destijds de bedoeling was. 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN