Foto - Ontslag bij ziekte

Ontslag bij ziekte

2021-03-29 | AUTEUR MATTHIJS RUTTEN

 

Als een werknemer ziek is, mag hij de eerste twee jaar van de ziekte niet instemmen met ontslag. Doet hij dat wel, dan ziet het UWV dat als een benadelingshandeling en krijgt de zieke werknemer geen Ziektewetuitkering.

Is dat nou zo in alle gevallen? De vraag stellen is hem beantwoorden: Nee, dat is niet in alle gevallen zo.

In de Ziektewet staat dat er pas sprake is van een benadelingshandeling als de werknemer zonder deugdelijke grond nagelaten heeft verweer te voeren of heeft ingestemd met een beëindiging van de dienstbetrekking.

Als de werknemer dus deugdelijk verweer heeft gevoerd, dan is er niets aan de hand. De Centrale Raad van Beroep heeft dat pas geleden nog een keer bevestigd. De werkgever had de rechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat de werknemer niet zou meewerken met de re-integratie tijdens ziekte. De rechter heeft de overeenkomst ontbonden, maar deed dat niet omdat de werknemer niet zou hebben meegewerkt. De rechter deed dat, omdat de werkgever volstrekt ten onrechte een ontbindingsverzoek had ingediend en daarmee de arbeidsrelatie had verstoord, zodanig dat een zinvolle relatie niet meer mogelijk was.

Het UWV vond dat de werknemer zich tegen de uitspraak van de rechter had moeten verzetten en bij deze werkgever had moeten blijven werken. Goed dat de Centrale Raad dit van tafel heeft geveegd: "Van een feitelijke instemming met de beëindiging van haar dienstbetrekking waardoor appellante haar recht op loon zou hebben prijsgegeven, is geen sprake." Want de rechter had al gezegd dat er geen zinvolle arbeidsrelatie meer kon zijn.

Een tweede voorbeeld is het ontslag, omdat het bedrijf waar de werknemer werkt, stopt. Als het bedrijf stopt, is er ook geen werk meer en wordt er ook geen loon meer betaald. Bovendien, in de wet staat dat alleen als het bedrijf stopt, de werknemer tijdens ziekte mag worden ontslagen. Moet de werknemer dan nog verweer voeren? Het lijkt mij niet. Er is immers geen werk en geen loon meer en de wet laat ontslag toe. Er is geen rechtspraak en het UWV voert geen beleid. Dus verweer voeren is wel verstandig, om problemen bij het aanvragen van de uitkering te voorkomen.

Hoe ziet dat er dan uit? De werkgever en de werknemer kunnen een regeling treffen. Onderdeel van die regeling moet dan zijn dat er een verzoek wordt gedaan aan het UWV Werkbedrijf om toestemming de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen omdat het bedrijf stopt. De werknemer vult het standaard verweerformulier in met de mededeling dat hij niet zal herstellen binnen 26 weken - natuurlijk alleen als dat zo is. Dan zal toestemming worden verleend. De werkgever zegt formeel op per brief. En tot slot vraagt de werknemer, met deze toestemming en de opzegbrief, de Ziektewetuitkering aan.

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN