Foto - Welke regels gelden er voor huurverhogingen?

Welke regels gelden er voor huurverhogingen?

2023-06-27 | AUTEUR EVA WEIJER

Veel verhuurders verhogen per 1 juli de huur. Welke regels gelden daarvoor? Mag de verhuurder de huur elk jaar verhogen? Zit daar een maximum aan? In dit artikel worden de verschillende regels besproken die gelden voor sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen. 

Wat is de maximale huurverhoging?
Sociale huurwoning
Als u een sociale huurwoning of een kamer huurt dan mag uw verhuurder de huur vanaf 1 juli 2023 met maximaal 3,1% verhogen. Is uw kale huur lager dan € 300,-- of heeft u een hoog inkomen dan mag de huur met meer dan 3,1% worden verhoogd. Deze regel geldt niet wanneer u een kamer huurt. De huur mag in ieder geval nooit hoger worden dan de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel.

Vrije sectorwoning
Voor vrijesectorwoningen geldt tot 1 mei 2024 een maximale huurverhoging. Voor 2023 is de maximale huurverhoging vastgesteld op 4,1%. Eind 2023 wordt de maximale huurverhoging voor 2024 vastgesteld. Uw verhuurder moet de huurverhoging wel met u hebben afgesproken in de huurovereenkomst. Staat er in uw huurovereenkomst een lager percentage? Dan geldt dit lagere percentage. Staat er in uw huurovereenkomst een hoger percentage? Dan geldt dit percentage niet. U hoeft niet meer te betalen dan een verhoging van 4,1%. Staat er in uwhuurovereenkomst niets over het verhogen van de huur dan mag uw verhuurder de huur niet zomaar verhogen.

Wanneer gaat de huurverhoging in?
Sociale huurwoning 
Wanneer u een sociale huurwoning huurt dan moet uw verhuurder minimaal 2 maanden van tevoren een schriftelijk voorstel doen voor huurverhoging. Is uw verhuurder te laat dan gaat de huurverhoging later in, namelijk 2 maanden na de dag waarop u het voorstel ontving. 

In het voorstel van uw verhuurder moet in ieder geval het volgende staan:
- wat de oude en de nieuwe huur is
- met welk bedrag of percentage de huur omhoog gaat
- wanneer de huurverhoging ingaat
- hoe en tot wanneer u bezwaar kunt maken

Vrijesectorwoning
Voor vrije sectorwoningen gelden geen officiële regels over het moment waarop de huurverhoging ingaat. Kijk in uw huurovereenkomst wat er is afgesproken over de huurverhoging. Wanneer in uw huurovereenkomst vermeld staat dat de huur elk jaar automatisch omhoog gaat (indexeringsbeding) dan hoeft uw verhuurder geen schriftelijk voorstel te doen voor de huurverhoging. Hij hoeft u dan alleen te laten weten wat de nieuwe huurprijs is en hoe hij deze heeft berekend.  De huurverhoging gaat automatisch in op de datum welke vermeld staat in de huurovereenkomst. 

Hoe vaak mag de huur worden verhoogd?
Uw verhuurder mag de huur maar één keer per 12 maanden verhogen. Er zijn echter 3 uitzonderingen:

  1. Het eerste huurjaar
    Wanneer uw huurovereenkomst bijvoorbeeld op 1 januari ingaat dan mag uw verhuurder de huur op 1 juli verhogen. Daarna moet hij 12 maanden wachten.
  2. Huurverhoging te laat
    Wanneer uw verhuurder te laat is met de huurverhoging en de huur bijvoorbeeld pasverhoogt op 1 september in plaats van op 1 juli, dan mag hij de huur het volgende jaar weer op 1 juli verhogen. Als hij dat niet doet dan mag hij de huur in de toekomst pas op 1 september verhogen
  3. Uw verhuurder heeft de woning verbeterd
    Wanneer uw verhuurder heeft gezorgd voor verbeteringen aan uw woning dan mag hij de huur na de verbetering verhogen. Dat staat los van de jaarlijkse huurverhoging.Woningverbetering is het veranderen van een woning waardoor de huurder prettigerwoont. Dit wordt ook wel renovatie genoemd. Als uw verhuurder alleen iets vervangt of repareert dan is dat geen woningverbetering en mag hij de huur niet verhogen.

Hoe zit het met all-in huur? 
De kale huur is de huur zonder extra kosten voor bijvoorbeeld gas, elektriciteit, water of service.  Bij een all-in huur zitten al deze kosten begrepen in de huur. Het is daardoor niet duidelijk wat de kale huur is. De verhuurder mag een all-in huur daarom niet verhogen.

Nieuwe ontwikkelingen: veel huurverhogingen vrije sector mogelijk onwettig
De kantonrechter te Amsterdam heeft op 21 april 2023 bepaald dat het huurprijswijzigingsbeding dat was opgenomen in de algemene voorwaarden van een professionele verhuurder in strijd was met de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De kantonrechter heeft daarom een streep gehaald door de huurverhoging. Mogelijk geldt dit voor veel meer huurovereenkomsten. Lees hier meer over huurprijswijzigingsbedingen.

Niet eens met een huurverhoging?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of wilt u direct actie ondernemen omdat u het niet eens bent met een huurverhoging dan kunt u contact opnemen met onze huurrechtspecialiste. Zij helpt u graag verder.

 

 

 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN